SISTEMSKE STORITVE

DEVOPS / SRE / SYSADMIN STORITVE

Svetovanje, IT arhitektura, sistemska administracija, optimizacija in postavitev:

  • Linux sistemov
  • Microsoft sistemov
  • Microsoft SQL podatkovnih baz
  • MySQL podatkovnih baz
  • PostgreSQL podatkovnih baz
  • Virtualizacijskih sistemov VMware ESX, Microsoft Hyper-V in Proxmox.
  • IAAC – Infrastructure as a Code
  • Deployment automation